Hiểu rõ và nắm chắc khái niệm này, từ nay bạn có thể điền thông tin cá nhân về “họ và tên” trên tất cả các loại giấy tờ ở bất cứ đâu trên thế giới bằng tiếng Anh một cách chính xác nhất.

TRONG TIẾNG VIỆT

Cấu tạo tên đầy đủ của một người trong tiếng Việt:


HỌ + CHỮ LÓT + TÊN

Ví dụ: (1) Tên đầy đủ thông thường sẽ có 3 từ: Tuệ Thiên An

Họ: Tuệ/Chữ lót: Thiên/Tên: An

(2) Tên hai từ: Tuệ An

Họ: Tuệ/Chữ lót: (không có)/Tên: An

(3) Tên bốn từ trở lên: Nguyễn Tuệ Thiên An

Họ: Nguyễn/Chữ lót: Tuệ Thiên/Tên: An

Cách dễ nhất để xác định thành phần họ và tên đầy đủ, không quan trọng tên có bao nhiêu từ:

+ Họ là từ đầu tiên.

+ Tên chính là từ cuối cùng.

+ Còn lại là chữ lót.

Ví dụ: Nguyễn Lê Uyển Nhi Thiên An

Họ: Nguyễn/Chữ lót: Lê Uyển Nhi Thiên/Tên: An 

TRONG TIẾNG ANH

Cấu tạo tên đầy đủ của một người trong tiếng Anh có cấu trúc viết ngược lại so với tiếng Việt:


FIRST NAME (TÊN) + MIDDLE NAME (CHỮ LÓT) + LAST NAM/FAMILY NAME (HỌ)


hoặc: FIRST NAME (TÊN) + LAST NAM/FAMILY NAME (HỌ)

 

Ví dụ: (1) Họ tên của bạn trong tiếng Việt là: Tuệ Thiên An

First name: An/ Middle name: Thien/Last name: Tue

 => Họ tên đầy đủ trong tiếng Anh: An Thien Tue/Thien An Tue

(2) Tên hai từ đầy đủ trong tiếng Việt là: Tuệ An

First name: An/ Middle name: _( no characters)/Last name: Tue

=> Họ tên đầy đủ trong tiếng Anh: An Tue

(3) Tên bốn từ đầy đủ trong tiếng Việt là: Nguyễn Tuệ Thiên An

First name: An/ Middle name: Tue Thien/Last name: Nguyen

=> Họ tên đầy đủ trong tiếng Anh: An Tue Thien Nguyen/Tue Thien An Nguyen

(4) Tên lớn hơn bốn từ đầy đủ trong tiếng Việt là: Nguyễn Lê Uyển Nhi Thiên An

First name: An/ Middle name: Le Uyen Nhi Thien/Last name: Nguyen

=> Họ tên đầy đủ trong tiếng Anh: An Le Uyen Nhi Thien Nguyen/Le Uyen Nhi Thien An Nguyen

* Lưu ý: Có hai cách hiển thị tên trong tiếng Anh, nhưng điều này không quan trọng. Bạn chỉ cần chú trọng việc hiểu rõ và phân tích đúng thành phần tên và điền đúng cột yêu cầu là được.

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ KHAI BÁO

Trường hợp phiếu điền có đủ ba cột tên: 

FIRST NAME (TÊN) + MIDDLE NAME (CHỮ LÓT) + LAST NAM/FAMILY NAME (HỌ)

Trường hợp này bạn chỉ cần phân tích đúng thành phần tên và điền.

Ví dụ: (1) Tuệ Thiên An

First name (tên): An/Middle name: Thien/Last name (họ): Tue

=> An Thien Tue

(2) Nguyễn Lê Uyển Nhi Thiên An 

First name (tên): Le Uyen Nhi Thien An/Last name (họ): Nguyen

=> Le Uyen Nhi Thien An Nguyen

Trường hợp phiếu điền chỉ có hai cột tên: Thì tên lót sẽ đi kèm với tên. Vì họ là họ bạn được thừa hưởng từ dòng họ ông cha của mình nên tách riêng trọn vẹn, còn lại sẽ là tên của bạn.

FIRST NAME (TÊN) + LAST NAM/FAMILY NAME (HỌ)

Ví dụ: (1) Tuệ Thiên An

First name (tên): Thien An/Last name (họ): Tue

=> Thien An Tue

(2) Nguyễn Lê Uyển Nhi Thiên An 

First name (tên): Le Uyen Nhi Thien An/Last name (họ): Nguyen

=> Le Uyen Nhi Thien An Nguyen

Có hai cách hiển thị tên trong tiếng Anh, nhưng điều này không quan trọng. Bạn chỉ cần chú trọng việc phân tích đúng thành phần tên và điền đúng cột yêu cầu là được.

Tóm lại

Last name là: HỌ

First name là:

TÊN (khi phân tích thành phần họ và tên đầy đủ theo: first name, last name, middle name)

CHỮ LÓT + TÊN (khi phân tích thành phần họ và tên đầy đủ theo: first name, last name)

Công sức tôi phân tích cặn kẽ thành đơn giản như vầy, các bạn có hiểu hôn? ^^

Chúc bạn thành công trên hành trình điền họ và tên đầy đủ của mình bằng tiếng Anh. Thời bây giờ thế giới khá phẳng, và chúng ta là công dân toàn cầu. Du lịch nước ngoài hoặc đăng kí giấy tờ thi tiếng Anh… hầu hết cần phải điền tên vào form bằng tiếng Anh.

Mọi thắc mắc cần tư vấn thêm hoặc góp ý cần thiết về chủ đề này xin vui lòng email về hòm thư “[email protected]” để được giải đáp. Mà thiệt tình mình nghĩ, chỉ cần đọc kĩ bài này thì các bạn không cần phải liên hệ với mình nữa. Good luck to you!

#Princess Annie

Tắt QC [X]
Trực tiếp bóng đá VuaSanCo